Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Rejestracja leków: Serializacja – co warto wiedzieć?

Sposób postępowania przed URPL w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty odpowiedzialne w zakresie serializacji

Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku

Rejestracja leków: Sunset clause

Klauzula Sunset Clause

Apteka: Klauzula sumienia farmaceuty a obowiązek wydania leku

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku w aptece?

Leki: Klasyfikacja leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Przerwanie prac nad zmianą rozporządzenia wskazującego na kryteria klasyfikacji leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Refundacja: Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Apteka: Zakres kompetencji technika farmaceutycznego

Możliwość wydawania przez techników farmaceutycznych leków zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające.

Badania kliniczne: Protal UE i bazy danych UE

Prace nad rozpoczęciem funkcjonowania portal UE i bazy danych UE w zakresie badań klinicznych