Nazwa Czego dotyczy?
Środki spożywcze: Różnica pomiędzy suplementem diety a lekiem

Różnica pomiędzy suplementem diety a lekiem

Środki spożywcze: Różnica pomiędzy lekiem a suplementem diety wyrażona w wyoku NSA

Sugerowanie właściwości leczniczych w oznakowaniu suplementu diety

Wyroby medyczne: Produkty z pogranicza

Możliwość zakwalifikowania wyrobu medycznego jako produktu leczniczego

Wyroby medyczne: Kwalifikacja produktu

Kwalifikacja produktów z pogranicza

Środki spożywcze: Prawidłowa kwalifikacja produktu nieposiadającego potwierdzenia naukowego, że posiada właściwości lecznicze

Prawidłowa kwalifikacja produktu nieposiadającego potwierdzenia naukowaego, że posiada właściwości lecznicze

Leki: Znaczenie prezentacji produktu przy ustalaniu jego kwalifikacji

Znaczenie prezentacji produktu przy ustalaniu jego kwalifikacji

Środki spożywcze: Kwalifikacja produktu jako produktu leczniczego albo jako środka spożywczego

Zasady kwalifikacj produktu jako leku lub środka spożywczego

Środki spożywcze: Zasada automatyzmu stosowana przez Państwa członkowskie przy klasyfikacji produktów

Kwalifikacja produktu

Leki: Kwalifikacja produktu jako leki zarówno przy uwzględnieniu właściwości jak i prezentacji

Kwalifikacja produktu jako leki zarówno przy uwzględnieniu właściwości jak i prezentacji