Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych pacjenta

Żądanie zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych osobowych świadczeniobiorcy bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych