Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi

Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi – katalog wydatków wymienionych w rozporządzeniach MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dot. podróży służbowych

Prawo podatkowe: Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Prawo podatkowe: Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w PIT uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę amerykańską

Skutki podatkowe w PIT uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę amerykańską

Prawo podatkowe: Finansowanie noclegu pracownikowi niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Finansowanie noclegu pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Prawo podatkowe: Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji

Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji, w sytuacji gdy wykonują oni dzieło na rzecz pokrywającego koszty

Prawo podatkowe: Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Prawo podatkowe: Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń