Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Sukcesywne wprowadzanie elektronicznej recepty

Sukcesywne wprowadzanie elektronicznej recepty

Apteka: Realizacja recept elektronicznych

Realizacja recept elektronicznych

Apteka: Terminy realizacji recept lekarskich

Terminy realizacji recept lekarskich

Apteka: Kontrola recept wystawionych lub zrealizowanych po zgodnie pacjenta

Kontrola recept wystawionych lub zrealizowanych po zgodnie pacjenta

Apteka: Prawidłowe sprawozdawania w komunikacie LEK

Prawidłowe sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”