Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Granice obowiązku rejestracji

Pojęcie produktów leczniczych „wyprodukowanych” przez zastosowanie pewnych procesów biotechnologicznych