Nazwa Czego dotyczy?
Wyroby medyczne: Limity na wyroby medyczne na zlecenie w nowej procedurze refundacyjnej

Kształtowanie się limitów finansowania dla sprzętu stomijnego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących refundacji wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych