Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Serializacja – co warto wiedzieć?

Sposób postępowania przed URPL w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty odpowiedzialne w zakresie serializacji

Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku

Rejestracja leków: Sunset clause

Klauzula Sunset Clause

Rejestracja leków: Serializacja część 2

Nowe pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej dotyczce obowiązku serializacji

Rejestracja leków: Leki biopodobne

Ocena Europejskiej Agencji Leków o lekach biopodobnych

Rejestracja leków: Państwo referencyjne

Zmiana państwa referencyjnego w procedurze wzajemnego uznania

Rejestracja leków: Nazwy handlowe dla leków

Weryfikacja nazw produktów leczniczych w postęowaniach o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmian nazw zarejestrowanych produktów leczniczych w kontekście prawnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej

Rejestracja leków: Stosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami

Zastosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami

Rejestracja leków: Serializacja

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego wprowadzenia przepisów dotyczących serializacji produktów leczniczych

Rejestracja leków: Istotne zagadnienia

Rejestracja leków