Nazwa Czego dotyczy?
Rejestry medyczne: Zmiany w zasadach ich funkcjonowania

Zmiany w tworzeniu I prowadzeniu rejestrow medycznych

Refundacja: Założenia do ustaw o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów

Nowe zasady dotyczące rejestrów  medycznych