Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie zakazu reklamy aptek

Zakaz reklamy aptek ogólnodostępnych