Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Apteka: Obowiązek pracy w godzinach nocnych i święta

Dostęp do aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych i w święta

Apteka: Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie zakazu reklamy aptek

Zakaz reklamy aptek ogólnodostępnych

Refundacja: Strategia polityki lekowej

Podział środków finansowych na refundację leków i ich wysokość

Apteka: Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej do nadzoru nad przestrzeganiem przez apteki harmonogramu dyżurów

Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wypełnianiem przez apteki obowiazku pracy w godzinach nocnych i swięta

Leki: Klasyfikacja leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Przerwanie prac nad zmianą rozporządzenia wskazującego na kryteria klasyfikacji leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Prawo podatkowe: Prace legislacyjne nad zmianą podatku VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Możliwość obniżenia stawki VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

ZSMOPL: Planowane zmiany w zasadach funkcjonowania systemu

Obowiązek sprawozdawania danych za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Reklama leków, spulementów diety, wyrobów medycznych: Planowane przez resort zdrowia zmiany

Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie reklamy