Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Opis zamówienia ze wskazaniem nazwy handlowej leku

Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia