Nazwa Czego dotyczy?
Środki spożywcze: Prezentacja suplementu diety w sklepie internetowym

Prezentacja suplementu diety w sklepie internetowym

Środki spożywcze: Wymogi w zakresie reklamy suplementu diety

Reklama suplementu diety

Środki spożywcze: Reklama żywności

Reklama FSMP

Środki spożywcze: Prawidłowa kwalifikacja produktu nieposiadającego potwierdzenia naukowego, że posiada właściwości lecznicze

Prawidłowa kwalifikacja produktu nieposiadającego potwierdzenia naukowaego, że posiada właściwości lecznicze

Środki spożywcze: Zakaz wprowadzania do obrotu środków spożywczych

Kompetencje Inspekcji Sanitarnej

Leki: Znaczenie prezentacji produktu przy ustalaniu jego kwalifikacji

Znaczenie prezentacji produktu przy ustalaniu jego kwalifikacji

Środki spożywcze: Zasada automatyzmu stosowana przez Państwa członkowskie przy klasyfikacji produktów

Kwalifikacja produktu

Leki: Kwalifikacja produktu jako leki zarówno przy uwzględnieniu właściwości jak i prezentacji

Kwalifikacja produktu jako leki zarówno przy uwzględnieniu właściwości jak i prezentacji