Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi

Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi – katalog wydatków wymienionych w rozporządzeniach MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dot. podróży służbowych

Prawo podatkowe: Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT

Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT

Prawo podatkowe: Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników a VAT

Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników i byłych pracowników a podatek od towarów i usług

Prawo podatkowe: Finansowanie noclegu pracownikowi niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Finansowanie noclegu pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Prawo podatkowe: Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji

Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji, w sytuacji gdy wykonują oni dzieło na rzecz pokrywającego koszty

Prawo podatkowe: Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Prawo podatkowe: Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń