Nazwa Czego dotyczy?
Kontraktowanie świadczeń: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017

Kontraktowanie świadczeń: Równe traktowanie przystępujących do konkursu

Równe traktowanie przystępujących do konkursu