Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi

Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi – katalog wydatków wymienionych w rozporządzeniach MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dot. podróży służbowych

Prawo podatkowe: Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji

Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji, w sytuacji gdy wykonują oni dzieło na rzecz pokrywającego koszty

Prawo podatkowe: Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników