Nazwa Czego dotyczy?
Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom badania klinicznego

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odszkodowań i ubezpieczenia

Odszkodowanie i ubezpieczenie w badaniach klinicznych 

Badania kliniczne: Dodatkowe rekomendacje Zespołu

Dodatkowe kwestie omówione w ramach prac Zespołu do spraw opracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych