Nazwa Czego dotyczy?
Badania kliniczne: Protal UE i bazy danych UE

Prace nad rozpoczęciem funkcjonowania portal UE i bazy danych UE w zakresie badań klinicznych

Rejestracja leków: Serializacja część 2

Nowe pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej dotyczce obowiązku serializacji

Rejestracja leków: Skutki Brexitu

Skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla podmiotów odpowiedzialnych posiadających centralne dopuszczenie do obrotu

Rejestracja leków: Leki biopodobne

Ocena Europejskiej Agencji Leków o lekach biopodobnych

Refundacja: Kształtowanie cen leków w Unii Europejskiej

Ujednolicenie cen leków w Unii Europejskiej

Rejestracja leków: Stosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami

Zastosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami

Rejestracja leków: Oznaczenie leku jako leku sierocego

Wskazówki dla sponsorów dla procedury oznaczania leków jako leków sierocych

Rejestracja leków: Serializacja

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego wprowadzenia przepisów dotyczących serializacji produktów leczniczych

Rejestracja leków: Potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego

Odmowa uznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze względu na potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w procedurze wzajemnego uznania lub procedurze zdecentralizowanej