Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Serializacja – co warto wiedzieć?

Sposób postępowania przed URPL w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty odpowiedzialne w zakresie serializacji

Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku

Apteka: Zakres kompetencji technika farmaceutycznego

Możliwość wydawania przez techników farmaceutycznych leków zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające.

Wyroby medyczne: Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Rejestracja leków: Nazwy handlowe dla leków

Weryfikacja nazw produktów leczniczych w postęowaniach o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmian nazw zarejestrowanych produktów leczniczych w kontekście prawnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej

Wyroby medyczne: Właściwość wyrobu medycznego

Opinia biegłego w procesie oceny wyrobu medycznego

Wyroby medyczne: Obowiązek informacyjny dystrybutora (importera) wyrobu medycznego

Obowiązek informacyjny dystrybutora (importera) wyrobu medycznego