Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Sposób konstruowania SIWZ

Ograniczenie konkurencji przez wprowadzenie postanoiweń SIWZ proferujących określonego wykonawcę

Zamówienia publiczne: Poprawianie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Poprawienie treści oferty niezgodnej z SIWZ