Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Ryzyko wykorzystania samochodów w innym celu niż działalność gospodarcza a VAT

Ryzyko wykorzystania samochodów w innym celu niż działalność gospodarcza a VAT

Prawo podatkowe: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodów

Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodów, wykorzystywanych do celów służbowych i wynajmu na rzecz pracowników

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa

Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa wykorzystywanego częściowo do celów służbowych, a częściowo do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług, wykorzystywanych do wykonania kompleksowej usługi marketingowej i promocyjnej na rzecz kontrahenta, osobom do których reklama jest kierowana

Prawo podatkowe: Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników a VAT

Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników i byłych pracowników a podatek od towarów i usług

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę, realizowanego w ramach świadczenia usługi marketingowej na rzecz spółki

Prawo podatkowe: Kwalifikacja działalności operatora kart paliwowych na gruncie VAT

Kwalifikacja działalności operatora kart paliwowych na gruncie VAT