Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Zasady ustalania ceny urzędowej

Możliwość modyfikowania zaproponowanej ceny w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy.