Nazwa Czego dotyczy?
Środki spożywcze: Reklama żywności

Reklama FSMP

Ryzyka karne: Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne

Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne

Środki spożywcze: Zakaz wprowadzania do obrotu środków spożywczych

Kompetencje Inspekcji Sanitarnej