Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Zmiana decyzji refundacyjnej

Zmiana decyzji refundacyjnej w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego