Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Możliwe ograniczenia konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zakup analizatorów laboratoryjnych – wymaganie funkcjonalności automatycznego podawania

Zamówienia publiczne: Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zasady konkurencji w przypadku różnych rozwiązań technicznych

Zamówienia publiczne: Sposób konstruowania SIWZ

Ograniczenie konkurencji przez wprowadzenie postanoiweń SIWZ proferujących określonego wykonawcę

Zamówienia publiczne: Zasady łączenia przedmiotu zamówienia

Łączenie w ramach jednego przedmiotu zamówienia produktów, których podaż jest ograniczona z produktami, które są powszechnie dostępne

Zamówienia publiczne: Sposób interpretowania SIWZ

Postępowanie dowodowe dotyczące niezgodność treści oferty z SIWZ

Zamówienia publiczne: Poprawianie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Poprawienie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Zamówienia publiczne: Jakościowe kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert odnoszących się do ilości publikacji naukowych oceniających jakość zamawianego sprzętu

Refundacja: Kształtowanie limitów finansowania

Możliwość ustalenia limitu finansowania na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną

Refundacja: Zaskarżalność obwieszczenia refundacyjnego

Zaskarżalność obwieszczenia refundacyjnego

Refundacja: Obwieszczenie refundacyjne

Zaskarżalność obwieszczenia refundacyjnego i elementów nie będących częscią decyzji refundacyjnej