Nazwa Czego dotyczy?
Wyroby medyczne: Limity na wyroby medyczne na zlecenie w nowej procedurze refundacyjnej

Kształtowanie się limitów finansowania dla sprzętu stomijnego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących refundacji wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Zmiany w przepisach dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie

Zmiany w przepisach dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie

Prawo podatkowe: Prace legislacyjne nad zmianą podatku VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Możliwość obniżenia stawki VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Dokumentacja dotycząca zgłoszenia wyrobu medycznego

Możliwość uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wyrobu medycznego

Reklama leków, spulementów diety, wyrobów medycznych: Planowane przez resort zdrowia zmiany

Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie reklamy

Wyroby medyczne: Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa URPL

Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa URPL

Wyroby medyczne: Własciwość i skuteczność wyrobu medycznego

Kontrola skuteczności wyrobu medycznego

Wyroby medyczne: Właściwość wyrobu medycznego

Opinia biegłego w procesie oceny wyrobu medycznego

Wyroby medyczne: Zakres rozumienia pojęcia „wyroby medyczne”

Zakres rozumienia pojęcia „wyroby medyczne”