Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Zbycie leków w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

Możliwość zbycia leków znajdujących się w aptece w przypadku wygaśnięcia zezwolenia.