Nazwa Czego dotyczy?
Import równoległy: posiadanie przez podmiot odpowiedzialny interesu prawnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy

Podmiot odpowiedzialny jako strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy