Nazwa Czego dotyczy?
Hurtownia: Prowadzenie przez ten sam podmiot gospodarczy hurtowni farmaceutycznej i podmiotu leczniczego

Zmiany dla podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczną i jednocześnie prowadzących działalność leczniczą