Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Podwyższenie ceny urzędowej

Podwyższenie urzędowej ceny zbytu do limitu finansowania

Refundacja: Zmiana decyzji refundacyjnej

Zmiana decyzji refundacyjnej w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego