Nazwa Czego dotyczy?
Hurtownia i apteka: Przejście zezwolenia wydanego prezd dniem 1 stycznia 2001 r.

Przejście zezwolenia w związku z przejęciem spółki

Hurtownia: Zmiana decyzji ostatecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Zmiana zezwolenia na prowadzenie hutrowni