Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Strategia polityki lekowej

Podział środków finansowych na refundację leków i ich wysokość