Wygeneruj zagadnienia dla hasła

Wybierz z pośród dostępnych haseł lub użyj wyszukiwarki

Podaj wyszukiwane hasło :
1% 4 apteki Ada akcja edukacyjna aktywny składnik apteka artykuł prasowy badania kliniczne bezwględna ochrona patentowa borderline products brexit cash-pooling całkowity budżet na refundację cechy charakterystyczne produktu leczniczego cena urzędowa certyfikat zgodności Charakterystyka Produktu Leczniczego chemioterapia choroby rzadkie ChPL CIT cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki czas dane osobowe darowizna decyzja refundacjna decyzja refundacyjna decyzje refundacyjne definicja wyrobu medycznego deklaracja zgodności diety dodatkowe prawo ochronne dodatkowe świadectwo ochronne dokumentacja cen transferowych dopuszczenie do obrotu dostawa towarów embrion ludzki End of life treatment Europejska Agencja Leków farmaceuta first authorization FSMP GIF GIS grupa limitowa grupy wyrobów medycznych Główny Inspektor Farmaceutyczny hasło reklamowe homeopatia hurtownia import docelowy import równoległy impreza integracyjna informacja publiczna instrument pochodny instrumenty dzielenia ryzyka integracja IP IP. Leki izba aptekarska kaluzula sumienia farmaceuty karty paliwowe klauzula sumienia kombinacja produktu komisja bioetyczna Komisja Ekonomiczna komisja konkursowa komparator konferencje konkurencja konkurs kontraktowanie świadczeń Korupcja korzyść majątkowa kosmetyk koszt uzyskania przychodu kraj referencyjny kryteria oceny ofert kryteria refundacyjne kwalifikacja produktu lek lekarz lekarze leki leki biologiczne leki biopodobne leki generyczne leki homeopatyczne leki OTC leki roślinne leki sieroce leki silnie działające leki stosowane we wskaznaiach ultrarzadkich leki stosowane w ostatniej fazie życia leki wydawane bez recepty lek OTC lek recepturowy lek refundowany lek sierocy limit finansowania limity dla wyrobów medycznych na zlecenie marketing Ministerstweo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Minister Zdrowia moment powstania przychodu MZ Naczelna Izba Lekarska nagrody Narodowy Fundusz Zdrowia naruszenie konkurencji nazwa handlowa nazwa handlowa leku nazwa leku negocjacje negocjacje cenowe NFZ niekomercyjne badania kliniczne nieodpłatna dostawa towarów NIL noclegi notyfikacja suplementu diety nowa żywność nowe zastosowanie aktywnego składnika obrót detaliczny obrót hurtowy obrót pozaapteczny obwieszczenie refundacyjne ocena etyczna wniosku ochrona rynkowa ochrona wynalazków biotechnologicznych odliczenie odmowa wydania leku Odpowiedzialność karna odpowiedzialność przy badaniu klinicznym odwołania oferta oferty off-label opieka farmaceutyczna opis programu lekowego opis przedmiotu zamówienia Ordynator organizacje pacjentów Osoba pełniąca funkcję publiczną osoba uprawniona oznaczenie leku sierocego oznakowanie suplementu diety oznakowanie wyrobu medycznego oświadczenie zdrowotne pacjent paliwo patent podstawowy payback państwo referencyjne pierwsze zezwolenie PIT podatek VAT podmiot leczniczy podmiot odpowiedzialny podróże podróże służbowe podwyższenie ceny urzędowej podział przedmiotu zamówienia podział zamówienia porozumienie ograniczające konkurencję portal UE postępowanie dowodowe postępowanie konkursowe postępowanie notyfikacyjne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie refundacyjne postępowanie sądowoadministracyjne powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu medycznego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pośrednik pożyczka prace legislacyjne pracownicy Prawo farmaceutyczne prawo konkurencji prawo patentowe premie prezentacja Prezes URPL pro auctore procedura wzajemnego uznania procedura zdecentralizowana produkt produkt leczniczy produkty w pogranicza produkty z pogranicza pro familiae program lekowy program motywacyjny programy lekowe przejazdy przekształcenie spółki przetwarzanie danych osobowych przychód przypisywanie właściwości leczniczych próbki próg opłacalności płatnik ratunkowy dostęp do technologii lekowych realizacja recept recepta recepta elektroniczna recyzja refundacyjna refundacja refundacja apteczna refundacja leków refundacja wyrobów medycznych rejestracja centralna rejestracja leku rejestracja leków rejestry medyczne reklama reklama aptek Reklama internetowa Reklama kierowana do osób uprawnionych Reklama kierowana do publicznej wiadomości reklama leku Reklama leków reklama produktu leczniczego resort zdrowia rynek właściwy równe traktowanie równoważność safety features samochód służbowy serializacja SIWZ skutecznośc wyrobu medycznego składnik aktywny SPC sponsor sponsor badania klinicznego Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia sprzedaż detaliczna sprzedaż przez internet standardy jakości wyrobów medycznych substancja czynna substancja czynna chroniona substancje o działaniu psychoaktywnym sunset clause supelement diety suplelment diety suplement diety suplementy diety surowiec farmaceutyczny szczepienia obowiązkowe szczepionki szkolenia sztywne ceny tajemnica przedsiębiorstwa taryfy technik farmaceutyczny ubezpieczenie badania klinicznego uczestnik badania klinicznego udzielanie świadczeń UE umowa o udzielanie świaczeń umowa o udzielanie świadczeń Unia Europejska upominki URPL usługa farmaceutyczna uzasadnione potrzeby zamawiającego VAT WIF wniosek refundacyjny wolność prasy wprowadzanie w błąd Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie szkodliwych substancji do obrotu wskazanie refundacyjne wycofanie z obrotu wydawanie leków wynalazek biotechnologiczny wyroby medyczne wyroby medyczne na zlecenie wyrób medyczny wytwarzanie wzajemna kontrola właściwości lecznicze właściwość wyrobu medycznego zamiana leków zamówienia publiczne zarejestrowane wskazanie zasada jawności zbycie leków zezwolenie na import równoległy zezwolenie na prowadzenie apteki zezwolenie na prowadzenie hurtowni zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego zgłoszenie wyrobu medycznego zlecenie na wyrób medyczny zmiana decyzji refundacyjnej zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki zmiana zezwolenia na prowadzenie hurtowni znak CE znak towarowy ZSMOPL zwrot zwrot wydatków Łapownictwo bierne Łapówka środek spożywczy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego środki spożywcze świadczenia świadczenia zdrowotne świadczenie usług świadczeniobiorca świadczeniodawca